Muurken in de pers

In het jaar van oprichting 2011 haalde het Muurken de regionale pers: Het Nieuwsblad, De Beiaard en De Denderstreek (afbeelding)